top of page
WhatsApp Image 2020-03-18 at 09.14.49 (1
maxresdefault.jpg
At the Vet

ההליך המקדים להטסה כולל מספר רב של פעולות שיש לבצע בין 6-2 חודשים לפני הטיסה, כגון: הגעה לווטרינר למתן חיסונים מקדימים לטיסה, בדיקות והנפקת אישורים, התאמה ורכישת כלוב תעופה, החתמת תעודת בריאות והטסה למדינת היעד.
 
במידת הצורך נשמח לסייע לכם בכל שירותי התמיכה והקרקע בישראל, תוך מתן דגש אמיתי לבריאות הנפשית והרגשית של בעל החיים בהליך המקדים ובזמן ההטסה.

ניתן לבחור חלק או כל השירותים בהתאם לצורך
הסעות לבעלי החיים
 • איסוף והסעה לטורניר האישי למתן חיסונים ומילוי תעודות בריאות.

 • איסוף מבית הלקוח\פנסיון לשדה או מהשדה לבית הלקוח.

הנפקת אישורי ייבוא\ייצוא

 • הנפקת תעודת בריאות בישראל לחו"ל.

 • ​ הנפקת אישורי ייבוא לישראל.

 • ​ הנפקת אישורים מיוחדים\זן מסוכן.​​

צ'ק-אין ושחרור ממכס בישראל

 • הנפקת שטר מטען, AIR WAYBILL.

 • ביצוע צ'ק-אין בטרמינל מטענים בן גוריון.

 • ​ בטיסות נכנסות לישראל, הגעה ושחרור בעל החיים מהמכס.

שילוח בעלי חיים ללא ליווי - הטסת קרגו

 • הנפקת שטר מטען.

 • קביעת מסלול תעופה מול חברת הקרגו.

 • עבודה רציפה מול הגורמים השונים לאישור ההטסה.

מלווה מוטס

 • איסוף בעלי החיים במדינת המוצא​​.

 • ביצוע צ'ק-אין למלווה ולבעל החיים.

 • הצגת מסמכים במדינת היעד.

 • מסירת בעלי החיים לבעלים לאחר כל הפעולות ההטסה.

bottom of page