top of page
Visit to the Vet
1.jpg

שירות חבילת הטסה הינו שירות הדגל שלנו, וסיבת הקמת הארגון Pets Travel ישראל, ומטרתו לבדוק עבור כל לקוח מהם הפעולות שיש לבצע בכל השלבים, ולספק מדריך אישי ונקודתי על הדרישות והפעולות שיש לבצע בהליך המקדים - בטיסה עצמה -  ובנחיתה ביעד בבטחה.

אנו נתאם לכם איזה חיסונים ואישורים יש לבצע בכל שלב, מול מי, ומתי, במקביל לתיאום כלוב הטסה תקין בהתאם למידות בעל החיים, והדרכה על אבזור והרגלה לכלוב ההטסה ליצור חווית טיסה חיובית עבור בעל החיים ועבורכם.

בנוסף אנו נתאם לכם מסלול הטיסה ידידותי לבעל החיים, שניתן יהיה לקחת את בעל החיים באזור מבודד בבטן המטוס בעל ויסות חמצן, בידוד מרעשים, חימום\קירור ובקרה, ותיאום צוות קרקע לטיפול בבעל החיים בזמן הקונקשיין במידת הצורך. או נתאם הטסה לקבינט הנוסעים במידה ומידות ומשקל בעל החיים יאפשרו זאת.

בחרו את היעד שלכם מישראל לחו"ל
בחרו את היעד שלכם מחו"ל לישראל
bottom of page