top of page
airport-feat.jpg
טיסה עם כלב

כאשר בעל החיים נמצא במדינה שונה מבעליו, עקב רצון להתמקם לפני, זמן המתנה לחיסונים הדרושים ליעד או כל סיבה אחרת, נשמח לסייע וללוות את בעל החיים ממדינת המוצא למדינת היעד ולספק לו תמיכה ואהבה לכל אורך הדרך.

קיימים שני אפשרויות להטסת בעלי חיים ללא הבעלים:

הטסת מטען (קרגו) - משלוח בעלי החיים דרך טרמינל מטענים דורש הנפקת אישורים נוספים, והגעה ביום הטיסה כ-7 שעות לפני הטיסה, ותשלום עמילות מכס לביצוע הציק-אין והמתנה בכלוב כל זמן ההמתנה, ובנחיתה בעל החיים יגיע לטרמינל המטענים וימתין בין 2-8 שעות עד שהבעלים או נציג מטעמו יכול לבצע בידוק מסמכים ותשלום שחרור ממכס. מידע נוסף על עלויות קרגו

מלווה מוטס - לרוב המדינות ניתן לשלוח נציג מטעמנו שיטוס עם בעל החיים מישראל למדינת היעד ויבצע את כל ההליך ההטסה עם בעל החיים תחת ההגדרה "מטען עודף" מה שיצמצם את זמן ההמתנה במכס מ8-10 שעות, לשעה בלבד בכל מדינה, במקביל לביצוע כל הפעולות הביורוקרטיות והתשלומים, וימסור את בעלי החיים לבעלים או נציג מטעמו בקבלת הפנים בשדה התעופה ביעד. אז כדי לחסוך את זמן המתנה במסלול הטסה קרגו, להוזיל את עלויות הטיסה עד 50% ולספק ליווי אישי ואוהב לבעלי החיים, יצרנו את שירות מלווה מוטס הכולל את הפעולות הבאות:

בהליך המקדים

 • נבצע תיאום על מה שבוצע, ולפי זה נתאם את שאר הפעולות שיש לבצע כדי להכין את בעל החיים לטיסה.​

 • בהתאם לדרישות הכניסה ודרישות הלקוח, נכרטס מסלול טיסה תקין בעל אזור איכותי בבטן המטוס להטסת בעלי החיים\הזמנת מקום בקבינת הנוסעים לבעלי חיים קטנים.

 • נבצע אישור PNR כשלושה ימיים לפני הטיסה כדי להבטיח את מקום בעל החיים בטיסה.

 

בהמראה

 • איסוף בעל החיים מחוץ לשדה התעופה כ-3 שעות לפני ההמראה. ביצוע צ'ק אין לבעל החיים.

 • תשלום עבור מיסי נמל, מכס וכרטיס הטיסה לבעל החיים.

 • ביצוע הליכת צריכים לכלבים בלבד כשעה לפני הטיסה.

 • הכנה ואבזור כלוב ההטסה. מסירת בעל החיים להעמסה לבטן המטוס כשעה לפני ההמראה.

 

בנחיתה

 • הגעה לאזור המכס להצגת מסמכים ושחרור בעל החיים.

 • תשלום מכס עבור בעל החיים.

 • תיאום מקום מפגש.

 • יציאה לאזור קבלת הפנים למסירת בעל החיים לבעליו או נציג מטעמו.

השירות ניתן לטיסות מישראל לחו"ל בלבד
bottom of page