עדכון קורנה יבוא בעלי חיים לישראל

בעקבות המצב העולמי משרדי החקלאות בעולם הגבילו את התנועה לבני אדם ובעלי חיים, זאת כדי למנוע התפשטות של נגיף הקורונה.


ישראל, בדומה לרוב מדינות העולם, עדכנו את נוהל יבוא בעלי חיים, והוסיפו דרישות נוספות שיש לבצע על מנ