top of page

נוהל יבוא חדש מרוסיה ואוקראינה - מצב חירום

לנוכח מצב החירום באוקראינה, משרד החקלאות מפרסם הנחיות שיקלו על המגיעים מאוקראינה ומרוסיה, ומבקשים להגיע לארץ עם חיות המחמד שברשותם, ובלבד שאין מדובר בחיית בר או בכלב מגזע מסוכן או הכלאה שלו לפי הדין בישראל.

כלבים וחתולים מעל גיל שנה משרד החקלאות יאשר את כניסתם לישראל, ובלבד שיחוסנו כנגד כלבת באחת מהמרפאות הווטרינריות הפרטיות או במחלקה הווטרינרית של הרשות המקומית, תוך 48 שעות מעת כניסתם לישראל.


את האישור יש לשלוח למייל -vs airport@moag.gov.ilלבקשה יש לצרף את הפרטים שלהלן:

  1.  שם + משפחה של בעלים

  2. סוג בעל החיים

  3.  מספר שבב

  4. גיל בעל החיים


לכל פנייה נוספת או שאלה התקשרו למוקד משרד החקלאות הזמין 7/24 בטלפון +972-3-9485555 או * 6016 למשרד החקלאות הזכות לבטל הקלה זו בכל מועד חשוב לציין כי ההקלה תקפה לכל המאוחר עד 31.03.2022 ,למגיעים לארץ מאוקראינה או מרוסיה עם חיית המחמד שלהם.


341 צפיות

コメント


WHATAPP%20ICON_edited.png
bottom of page